English

Czech

Jan Kolias is currently profiled as a composer of movie scores and gaming music or jingles. In recent years, he has composed music for two Czech movies, his music became part of a game engine or ringtones in iOS app Oktium.

Jan Kolias se v současnosti etabluje a profiluje rovněž jako skladatel scénické filmové a herní hudby, znělek či jinglů. V uplynulých letech složil hudbu ke dvěma českým filmům, jeho scénická hudba je součástí herního enginu či znělkou iOS aplikace Oktium.

 

FOR COLLABORATION CLICK HERE

PRO SPOLUPRÁCI KLIKNĚTE ZDE